7. Cechy produktu turystycznego

W literaturze dotyczącej zagadnień z zakresu turystyki odnajdziemy cechy charakterystyczne produktu turystycznego. Są to:

-   Nietrwałość;
-   Zmienność;
-   Nierozdzielność;
-   Niematerialność.[1]

Nietrwałość sugeruje nam, że produkt turystyczny ma swój określony czas życia, a jego zakup i konsumpcja musi nastąpić w konkretnym terminie. Wolne pokoje w hotelu na weekend majowy oznaczają stratę poprzez  nieosiągnięcie zysku ze sprzedaży tych miejsc. Produktu turystycznego nie można odłożyć na później lub skonsumować w innym terminie. [2] Nie można go również składować czy zmagazynować.[3]

Zmienność dotyczy z kolei różnych warunków otoczenia w trakcie zakupu, co ma wpływ na odczucia klientów. Inaczej mówiąc jest to związek między jakością obsługi klienta, miejscem i warunków panujących dookoła, a zakupem produktu turystycznego. Na dany produkt w inny sposób, będzie reagował klient którego obsługuje doświadczony personel, o doskonałej znajomości tegoż produktu, w ładnie umeblowanym biurze. Inaczej  z kolei odbierze ten sam produkt klient, który zamiast miłej obsługi, trafi na gburowatego sprzedawcę, w nieciekawym biurze, gdzie panuje nieład i hałas, a wszelkie  informacje jakie chce uzyskać są mu przekazywane w sposób niemiły i mało wyczerpujący. Poza tym produkt turystyczny jest rezultatem pracy wielu osób zatrudnionych w firmie branży turystycznej[4] oraz osób które następnie uczestniczą w procesie obsługi turystów. A więc na wpływ odbierania produktu przez klienta będzie miała również znaczenie miła obsługa na recepcji w hotelu, przyjazny kelner lub miły przewodnik.[5]

Nierozdzielność inaczej nazywana jest nierozdzielnością aktów świadczenia i konsumowania[6]. Co dokładniej można zobrazować na przykładzie turysty, który wykupił miejsce w hotelu wraz z wyżywieniem. Dopóki turysta ten nie przyjedzie w wyznaczonym terminie do danego miejsca i nie skorzysta z noclegu, śniadania itd. – to tak naprawdę usługa nie jest świadczona.

Niematerialność.Należy również zwrócić uwagę, że produkt turystyczny nie jest sztucznym wytworem – efektem pracy fabryk, która używa wielu materiałów przy jego produkcji. Nie jest to produkt namacalny, czasami nawet niewidoczny, nie można go dotknąć czy wcześniej spróbować. Nie magazynuje się go ani nie tworzy na zapas. Dlatego kupno produktu turystycznego wiąże się z zakupem obietnicy. W związku z tym dostawcy takiej usługi muszą w jakiś sposób wzbudzić zaufanie klientów, aby uwierzyli w ich rzetelność i profesjonalizm, nie martwiąc się, że wydali duże pieniądze, na coś nieatrakcyjnego.[7]

[1] Clark J.,Zarządzanie marketingiem w turystyce, w: Zarządzanie turystyką, w: Pender L., Sharpley r., (redakcja naukowa), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Wrocław 2008, s.135
[2] Clark J.,Zarządzanie marketingiem w turystyce, w: Zarządzanie turystyką, w: Pender L., Sharpley r., (redakcja naukowa), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Wrocław 2008, s.135
[3] Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s.21.
[4] Rapacz  A., Przedsiębiorstwo turystyczne,  Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007,  s.50.
[5] Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002,  s.22.
[6] Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Rapacz A. (redakcja naukowa), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s.55.
[7] Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Rapacz A. (redakcja naukowa), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 54-55.

Dodaj komentarz